Friday, January 20, 2012

5-5-2011 Health Care to Burmese workers in Aizawl

5-5-2011 Health Care to Burmese workers in Aizawl ၅-၅-၂ဝ၁၁ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၊ အိုက္ေဇာတြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား သြားေရာက္ ေဆးကုသမႈေပးစဥ္

No comments:

Post a Comment